donostiako ordenantza / ordenanza municipal

DF0CWSK4--575x323

http://gaur.donostia.org/udalak-berme-gehiago-izango-dituen-antenen-ordenantza-berriaren-oinarri-izango-diren-txosten-teknikoak-aurkeztu-ditu/

Udalak berme gehiago izango dituen antenen ordenantza berriaren oinarri izango diren txosten teknikoak aurkeztu ditu

Donostiako Udalak eremu elektromagnetikoei buruzko txosten teknikoak eta zientifikoak aurkeztuko ditu. Txosten horiek oinarritzat hartuko dira berme gehiago izango dituen antenen ordenantza berria egiteko. Axier Jaka Ingurumen zinegotziak adierazi duenez, lan horretan oinarrituta, udal lan taldea ordenantza berri bat idazten ari da, osasun publikoaren arloan prebentzio irizpideak errespetatzeko asmo duena: “Txosten hau beharrezkoa da gaur egungo ordenantza aldatzeari begira. Gure asmoa ordenantza eguneratzea da, Europako gomendioetara egokitzeko eta arreta irizpideak ezartzeko; hau da, ALARA printzipio gisa ezagutzen ditugunak As Low As Rasonably Achievable, Zentzuz Lor Daitekeen Bezain Baxua”. Jakak gogoratu du egungo ordenantza eguneratu egin behar dela gomendioetara egokitzeko eta bide horretan aurrerapauso bat ematen ari dela txosten hauekin.Gaur egungo ordenantza 2002koa da, eta, besteak beste, irailaren 28ko 1066/2001 Erret Dekretuaren arabera egin zen. Lege horrek, ordea, 450 mikrowatt-en igorpenak onartzen ditu zentimetro koadroko; alabaina, Europako gomendioak zentimetro koadroko 0,1 mikrowatt-en azpiko mailak ezartzearen aldekoak dira. Zentzu horretan, azken urteetan telefono mugikorra asko garatu dela eta telefono mugikorreko deien banatze guneak nabarmen ugaritu direla. Horrekin batera, areagotu egin da gizartearen kezka, horrek guztiak biztanleen osasunean eta ingurumenean izan dezakeen eragina dela eta.Udalbatzak, horren harira, erakunde adierazpen bat onartu zuen joan den urteko otsailean, eta horren bidez udalak bat egin zuen Europako Kontseiluaren Parlamentu Biltzarraren 2011ko maiatzaren 27ko 1815. ebazpenarekin. Talde politiko guztiek (Bildu, PSE, PP eta EAJ) aho batez onartutako adierazpenak aipatutako ebazpenean jasotako gomendioak udalerrian aplikatzearen alde egiten du, Gipuzkoako Batzar Nagusiek eta Eusko Legebiltzarrak egin bezala.

Ricardo Burutaran Hirigintza zinegotziak arlo honetan batera joatearen garrantzia azpimarratu du, eta, horren harira, gogoratu du talde politiko guztietako ordezkariek osatutako lan talde bat sortu dela eta dagoeneko lanean dagoela indarrean dagoen ordenantza eguneratzeko:“Orain arte egindako lanarekiko koherentziaz, gogoratu behar dugu orain dela urtebete hiriaren mapa irrati-elektrikoa aurkeztu genuela. Hori izan zen gure udalerrian arlo honetan egindako lehen azterlana, eta oinarritzat hartu da orain aurkeztera goazen ikerketa tekniko eta zientifikoetarako”. Txosten hori prebentzioan teknikoa den Raul de la Rosak egin zuen.

Hiru adituren lana

Gaur aurkeztu diren txostenak nazioarteko komunitate zientifikoan ezagunak diren hiru kide hauek egin dituzte: Pedro Costak, telekomunikazioen ingeniari teknikoak; Jose Luis Bardasanok, medikoa eta Biologian doktoreak; eta, Maria Jesus Azanzak, Biologia eta Magnetobiologiako katedradunak. Lehenengo biek gaur arratsaldean aurkeztuko dituzte txostenak publikoki, Udaleko Pleno Aretoan, 19:00etan hasiko den ekitaldi batean.

Iaz egin zen mapa elektromagnetikoak agerian utzi zuen emisio mailak estatuan indarrean dagoen legediaren barruan daudela, Europako Kontseiluaren gomendioetan ezarritako maila puntu askotan gainditu arren. Neurketak ekainaren 4ean, 5ean eta 6an egin ziren, leku publikoetan, gehien bat. Azterketan potentzia dentsitateko 111 neurketa egin dira, hiriko 42 gunetan eta 46 ordutan banatuta, 9:15etik 20:15erako ordu tartean. Guneen % 38,7 ebazpenak ezarritako mugaren azpitik daude; % 29,7a tarte horretan eta zertxobait gorago daude; eta, gainerako % 31,5ak gomendatutako maila gainditzen dute. Nolanahi ere, neurketa guztiak estatuan indarrean dagoen legediaren barruan daude, nahiz eta askok Europak emandako gomendioak gainditzen dituzten; nabarmen gainditu ere, zenbait kasutan. Batez besteko baloreei dagokienez, 0,01-etik 2 mikrowatt-etik gorako potentzia dentsitate arteko baloreak jaso dira.

Pedro Costak adierazi du telefono mugikorreko ezarpena 1815. ebazpenak ezarritako parametro elektromagnetikoen barruan egon daitekeela: “Guztiz bideragarria da errealitate hori praktikara eramatea; izan ere, onartutako esposizio mailekiko estatuan indarrean dagoen legedia askoz ere permisiboa eta laxoa izan arren, berme gehiago duten araudiak aplikatu daitezke telekomunikazio zerbitzuetan inolako arazorik sortu gabe, beste hainbat herrialdetan egin den bezala, hala nola Italia, Belgika, Luxenburgo, edo Liechtensteinen”. Ikertzailearen arabera, Europako gomendioetara egokituz gero, aurrerapen kualitatiboa egingo litzateke osasun publikoaren alde, eta horrek ez luke aparteko kosturik ekarriko: “Konpainia operadoreek hedapen plan bat egoki bat landu behar dute; izan ere, helburua guztiz bideragarria da teknikoki eta ekonomikoki”.

Jose Luis Bardasanok, bestalde, biztanleen osasunean duen eragina aztertu du bere azterlanean, eta, horren harira, ohartarazi du telefono mugikorreko deien banaguneek etengabe igortzen dituztela erradiazio ez-ionizatzaileak: “Nazioarteko komunitate zientifikoaren azterlan askoaren arabera, erradiazio horiek eragina izan dezakete osasunean; batik bat, igorpen iturriaren hurbil bizi diren pertsonentzat eta, nagusiki, adingabeentzat. Eremu elektromagnetikoen adituaren ustez, guruin pinealari eragin diezaioke, hainbat sistemen moderatzaile gisa, tartean sistema immunologikoarena, eta baita erritmo biologikoei”.

Maria Jesus Azanza, Magnetobiologian eta Biologian doktorea eta katedraduna, prebentzio atalaseak ezartzearen alde eta esposizio mailak murriztearen alde agertu da, oinarrizko arreta printzipio gisa. Azanzak Osasunaren Mundu Erakundearen ebazpenak jaso ditu bere txostenean, eta, horien arabera, erradiazio elektromagnetikoak kantzerigenoak izan daitezkeen agenteen artean daude.

Osasuna eta ingurumena

Axier Jakak ondorioztatu duenez, txosten eta balorazio guztien ahobatezko emaitzek osasunean izan daitezkeen eraginez ohartarazten digute; batik bat, kalteberen diren hiriko pertsonen artean, hala nola haurren artean. Halaber, udalerriaren mugak nahitaez egokitu behar dira Europako Kontseiluaren 1815. Gomendioan emandako mugetara: “Telekomunikazio zerbitzuetako azpiegituren instalazioek pertsonen osasunean eragina izan dezaketela kontuan hartuta, argi dago arlo hau arautzeko lanean jarraituko dugula gure udal eskumenen esparruan, herritarrei ahalik eta berme gehien emateko eta, aldi berean, telefono mugikorren funtzionamendu arrunta ez eragozteko. Hortaz, Europan gomendatutako erradiazio muga ezarri behar da hirian, eta bereziki babestu behar dira eremu sentikorrak, hala nola ikastetxeak, parkeak, geriatrikoak eta ospitaleak”.

Jakak adierazi duenez, azken finean, osasunean eta ingurumenean babes handiagoa lortu behar da udal eskumenen esparruan; betiere, arrazoizko neurrien aldagaiaren barruan eta telekomunikazioen zerbitzuak eta garapena eragotzi gabe: “Gure iritziz, guztiz bateragarriak dira osasun eta ingurumenaren babesa bermatzea eta gaur egungo gizartean oinarrizkoa den telekomunikazioen zerbitzu egokia ematea”. Urtarrilean espero da onartzea ordenantza berriaren proposamena Tokiko Gobernu Batzordean.

 

 

 

 

El Ayuntamiento presenta los informes técnicos sobre los que se sustentará la nueva ordenanza garantista de antenas

El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián ha presentado hoy los informes técnicos y científicos sobre campos electromagnéticos sobre los que se sustentará la nueva ordenanza garantista de antenas. Axier Jaka, concejal de Medio Ambiente, ha señalado que en base a este trabajo el grupo de trabajo municipal está redactando la nueva ordenanza que pretende respetar los criterios de prevención en materia de salud pública: “Estos informes son un paso necesario para poder abordar la actual ordenanza que estamos actualizando para adecuarla a las recomendaciones europeas y establecer así criterios de precaución, conocidos como principios ALARA As Low As Rasonably Achievable, Tan Bajo Como Sea Razonablemente Alcanzable”. Jaka ha recordado que la actual ordenanza debe modificarse para adecuarse a las recomendaciones y que estos informes son un paso más en ese camino.La ordenanza actual data del año 2002 y se elaboró en base, entre otras normas, al Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, ley que permite emisiones de 450 microvatios por centímetro cuadrado, cuando las recomendaciones europeas abogan por que los niveles no superen los 0,1 microvatios por centímetro cuadrado. En los últimos años se ha dado un fuerte desarrollo de la telefonía móvil y de la implantación de las estaciones base de telefonía móvil, lo que a su vez ha supuesto un aumento de la preocupación social por los posibles efectos en la salud de la población y el impacto en el medio ambiente.El Pleno del Ayuntamiento, en ese sentido, aprobó en febrero del año pasado una declaración institucional por la que el consistorio se adhería a la resolución 1815, de 27 de mayo de 2011, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. La declaración aprobada con la unanimidad de todos los grupos políticos (Bildu, PSE, PP y PNV) aboga por aplicar en el municipio las recomendaciones recogidas en la citada resolución, coincidiendo con esta adhesión tanto las Juntas Generales de Gipuzkoa, como el propio Parlamento Vasco.

Ricardo Burutarán, concejal de Urbanismo, ha remarcado la importancia de ir de la mano en este ámbito, y, en ese sentido, ha recordado que se ha creado un grupo de trabajo conformado por representantes de todos los grupos políticos que ya está trabajando en la actualización de la ordenanza vigente: “En coherencia con el trabajo desarrollado hasta ahora hay que recordar que hace ahora precisamente un año presentamos públicamente el mapa radioeléctrico de la ciudad, el primer estudio que se realizó en este ámbito en nuestro municipio, y que ha sido el punto de partida de las investigaciones técnicas y científicas que presentamos ahora”. Dicho informe fue realizado por el técnico de prevención Raúl de la Rosa.

Trabajo de tres expertos

Los informes presentados hoy han sido realizados por tres reconocidos miembros de la comunidad científica internacional: Pedro Costa, ingeniero técnico de telecomunicaciones; José Luis Bardasano, médico y doctor en Biología; y María Jesús Azanza, catedrática de biología y Magnetobiología. Los informes serán presentados públicamente esta tarde por los dos primeros en un acto que comenzará a las 19:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

El mapa radioeléctrico realizado el año pasado evidenció que los niveles de emisiones se encuentran dentro de la normativa legal estatal vigente, a pesar de que superan en muchos puntos lo recomendado por el Consejo de Europa. Las mediciones se realizaron los días 4, 5 y 6 de junio en su gran mayoría en lugares públicos. El estudio ha realizado un total de 111 medidas de densidad de potencia, distribuidas en 42 puntos urbanos y en 46 momentos horarios, en la franja que transcurre entre las 9:15 y las 20:15. El 38,7% de los puntos están por debajo del límite que establece la resolución, el 29,7% está en ese lapso, y el 31,5% restante supera el nivel recomendado. No obstante, todas las mediciones están dentro de la normativa estatal vigente, a pesar de que muchas superan las recomendaciones europeas, en algunos casos ampliamente. Entre los valores medidos se han recogido densidades de potencia desde 0,01 hasta más de 2 microwatios.

Pedro Costa ha señalado que la implantación de la telefonía móvil puede estar dentro de los parámetros electromagnéticos que establece la resolución 1815: “Resulta perfectamente posible trasladar esta realidad a la práctica, ya que aunque la normativa estatal vigente es mucho mas permisiva y laxa respecto a los niveles de exposición permitidos, lo cierto es que se pueden aplicar normativas más garantistas sin ningún problema para el servicio de telecomunicaciones, como se hace en países como Italia, Bélgica, Luxemburgo, y Liechtenstein”. En palabras del investigador adaptarse a las recomendaciones europeas supondría un avance cualitativo en la defensa de la salud pública, y no supondría ningún sobrecoste extraordinario: “Se trata de elaborar un plan de despliegue óptimo por parte de las compañías operadoras, ya que técnicamente y económicamente no hay duda alguna de que ese objetivo es viable”.

Jose Luis Bardasano, por su parte, ha realizado la investigación desde la perspectiva de la incidencia en la salud de la población, y en ese sentido, ha advertido de que las estaciones base de telefonía móvil emiten de continuo radiaciones no ionizantes: “Según diversos estudios de la comunidad científica internacional, estas radiaciones pueden tener efectos para la salud, sobre todo para las personas que residen o están próximas a la fuente de emisión, y principalmente para los menores”. Según el experto, los campos electromagnéticos pueden afectar a la glándula pineal, como regulador de varios sistemas, entre ellos al sistema inmunológico, y a los ritmos biológicos.

María Jesús Azanza, doctora y catedrática de biología y magnetobiología, aboga por establecer umbrales de prevención y reducir los niveles de exposición por un elemental principio de precaución. Azanza ha recogido en su informe resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, según las cuales las radiaciones electromagnéticas están entre los agentes posiblemente cancerígenos.

Salud y medio ambiente

Axier Jaka ha concluido que el resultado unánime de todos estos informes y valoraciones es que advierten sobre los posibles efectos en la salud, principalmente sobre las personas más vulnerables de la ciudad, como son los niños y la conveniencia ineludible de ajustarse en el municipio a los límites de la Recomendación 1815 del Consejo de Europa: “Teniendo en cuenta que las instalaciones de infraestructuras de servicios de telecomunicación pueden ocasionar afecciones en la salud de las personas, está claro que debemos seguir trabajando para regular esta materia al amparo de nuestras competencias municipales, de tal forma que se den las máximas garantías posibles a la población y a la vez no se dificulte el normal funcionamiento de la telefonía móvil. Se trata, en consecuencia, de establecer en la ciudad una regulación de radiaciones que se recomienda a nivel europeo, y de proteger especialmente a las zonas sensibles que son centros escolares, parques, geriátricos y hospitales”.

Jaka ha dicho que en definitiva, se trata de que en el marco de las competencias municipales se obtenga la mayor protección de la salud y del medio ambiente, siempre en la variable de medidas razonables y que en nada interfieran en el desarrollo y servicio de las telecomunicaciones: “Entendemos que se puede perfectamente compatibilizar la protección a la salud, y al medio ambiente y dar un óptimo servicio de las telecomunicaciones, que en la sociedad actual es algo básico y fundamental”. Se espera aprobar la propuesta de la nueva ordenanza en enero por la Junta de Gobierno Local.

Marcar el Enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.