andrea ta jabe

2016ko Azaroaren 22a

BILBOKO UDALAK GENERO INDARKERIAREN PREBENTZIORAKO ETA ARRETARAKO PROGRAMAREN BALANTZEA AURKEZTU DU

•  Prebentzioaren arloko ekimen nagusiak hezkuntzan, osasunean, jaietan eta garatu ohi dira, eragile sozialak horretarako prestatuz.

•  2016ko lehenengo seihilekoan, Bilboko Udalak genero-indarkeriaren biktima izan diren 302 emakume atenditu ditu, eta 2015ean 430 emakume.

•  GLUZek urgentziazko egoeran artatu dituen emakumeen % 98,5ekin 4 egun baino lehenago jartzen da harremanetan Berdintasun, Bizikidetza eta Jaietako Saila zerbitzua eskaintzeko.

•  Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak bikain ematen diote (9,1) Bilboko Udalak eskaintzen dien Arreta Zerbitzuari.

1. irudia

Emakumeen aurkako indarkeria –hala eremu pribatuan nola publikoan egiten dena- gizartean emakumeen eta gizonen artean dauden egiturazko desberdintasunen ondorioa da, gaur egungo gizartean oraindik iraun dirauen arazoa. Gizartearen eta osasun publikoaren arloko arazoa da, eta, ondorioz, Bilboko Udalak, bere eskumenen eta erantzukizunen barruan, genero-indarkeriaren prebentzioaren eta arretaren arloko planak eta programak prestatu, taxutu, txertatu eta koordinatzeko erantzukizuna du bere gain, betiere berdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizartea lortze aldera.

Udalak genero-indarkeriaren arloan eskaintzen dituen prebentziorako eta arretarako plangintza estrategikoa izan da gaur goizean Bilboko Udaleko Berdintasun Sailak eskaini duen prentsaurrekoaren gai nagusia. Horiek horrela, Berdintasun, Lankidetza, Bizikidetza eta Jaietako Saileko zinegotzia den Itziar Urtasunek Bilboko Udalak genero-indarkeriaren prebentziorako eta arretarako programaren politika publikoen balantzea, 2015. urtean eta 2016ko lehenengo seihilekoan, eta genero-indarkeria desagerrarazteko prebentzioa, arreta eta erakundeen arteko koordinazioa aurkeztu ditu.

Bilboko Udalak, 1988tik aurrera, genero-indarkeriazko kasuak artatzeko eta gainerako baliabideekin eta profesionalekin koordinatzeko berariazko zerbitzua dauka bere politika publikoen artean.

PREBENTZIOA

Emakumeen aurkako indarkeria desagertzeko tresnarik onena prebentzioa da, eta, era berean, prebentzioaren zutabeak, hauek: egoera aldatu daitekeelako uste osoa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko balioetan heztea eta baterako lana.

Bilboko Udalaren prebentzioaren arloko programetako bat hezkuntzaren eremuan garatzen da. Programa horren helburua da Bilboko nerabeak eta gazteak berdintasunezko gizartea eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabekoa eraikitzeko prozesuan protagonista izatea.

Horretarako, gaztetxoek hiru alderdi hauek lantzen dituzte:

 • Sentsibilizazioa, desberdintasuna eragiten eta mantentzen duten egiturazko alderdiez: gizartean normalizatutzat jotzen denari buruzko kultura kritikoa garatu.
 • Barneratzea, maitasuna norbere osasunerako eta osasun kolektiborako elementu positiboa dela, pertsonaren garapen globalerako alderdi bat dela, enpatiazko lotura eta bidezko elkartrukea, dependentzia eragin baino, askatu egiten duela.
 • Estrategiak eskuratzea, indarkeriazko egoerak zein diren jakiteko, identifikatzeko eta haien aurrean erreakzionatzeko.

Alde batetik, genero-indarkeriaren prebentziorako eta berdintasuna sustatzeko tailerrak antolatzen ditu. Tailer horiei esker, ikastetxeek genero-indarkeriaren arazoa aztertzen dute eta gainera, zubi-lana egiten dute eragileen, gazteen eta irakasleen artean.

2015-2016 ikasturtean 32 ikastetxetan egin ziren tailerrok; guztira, 169 ikasle-taldek, 3.431 pertsonak (1.652 neska eta 1.779 mutil), parte hartu zuen eta 46 hitzaldi eman ziren irakasle eta familientzat.

Beste alde batetik, hartzaile berberentzako beste ekimen bat talde feministak ikastetxeetan. 2011-2012 ikasturtean abian jarri zen ekimen honen helburua da berdintasunaren arloan sentsibilizatuta egon eta emakumeen aurkako indarkeria-egoerak eztabaidatzeko gaitasuna duten neska eta mutil nerabeekin talde estrategiko bat sortzea. Horrela, “agente gazte” bihurtu eta euren parekoen artean sentsibilizazio-ekintzak eta prebentziokoak diseinatzen dituzte ikastetxerako, Udalaren laguntzarekin. Adibidez, lehiaketak antolatzea, manifestuak irakurri eta elkarretaratzeak egitea, emakumeek Historia bezalako esparruetan egindako ekarpenak bistaratzea, etab.

2015-2016 ikasturtean talde estrategiko bi sortu ziren beste horrenbeste ikastetxetan; eta 2016-2017 ikasturtean, ordea, beste ikastetxe bitan ere sortu dira. Guztira, zortzi talde eratu dira beste horrenbeste ikastetxetan: Botikazar, Miguel de Unamuno, Ibarrekolanda, Gabriel Aresti, Urretxindorra, Berriotxoa, Kirikiño eta Solokoetxe.

Eskola-eremuan ez ezik, prebentzioa eta sentsibilizazioa eremu sozialean eta komunitarioan ere lantzen dira, hau da, jaietan edota auzotako elkarteekin batera jardunez.

Bilboko Udalak hamar urte inguru daramatza sexu-erasorik gabeko jaiak sustatzeko berariazko estrategia bat lantzen Aste Nagusiaren edizio guztietan.

Azken Aste Nagusian, eraso sexisten aurkako kanpaina berezia jarri zen abian eta, aldi berean, herritarrentzat eta bereziki emakumeentzat informazio-gunea jarri zen Areatzan: eraso sexistak nola identifikatu eta udalaren baliabideak zeintzuk diren ezagutarazteko. Eraso sexistak identifikatzeko eta haien aurrean erreakzionatzeko informazio-gidak, eta kartelak eta txapak banatu ziren Marijaiaren irudiarekin, Marijaia haserre zegoela; biktimei arreta emateko telefonoak jarrita zituzten txartelak eta ahozapiak txosnetan, tabernetan eta dendetan.

Horrez gain, Bilboko Konpartsen eta merkatarien eta Ostalarien elkarteen (Deustu, Santutxu, Errekalde, Zurbaranbarri, Otxarkoaga, Txurdinaga, Basurtu, Zorrotza, Uribarri, Zazpi Kaleak, Bilbo Zaharra-San Frantzisko-Zabala, Bilbo erdialdea) eta Udalaren arteko jarduteko-protokoloa berriztatu zuten.

Aurten, eraso sexisten aurkako prebentziorako eta sentsibilizaziorako programa Bilboko auzoetara zabaldu da, jarduteko protokoloa jarri baita abian merkatarien elkarteen bidez eta tabernatan eta dendatan txartelak, biniloak eta ahozapiak banatuz telefonoekin.

Beste ekimen bat ere gauzatu da, TÓMBOLA 0,0: 0 eraso, 0 desberdintasun, Uriko bost auzotan -Otxarkoaga, Errekalde, Santutxu, San Inazio eta Uribarri- proba modura egin den sentsibilizazio-ekintza.

Eremu komunitarioan indarkeria matxistaren prebentziorako udal programa dugu ANDRE TA JABE; programa horren bidez tokiko eremuko emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa hobetu nahi da, uriko barruti guzietan sare komunitarioak osatuz agente sozialekin.

ANDRE TA JABE programaren lanak bost oinarri ditu:

 • Gizarte eragile diren neurrian, elkartegintzako mugimenduaren inplikazioa eta parte-hartze bidezko estrategia.
 • Sareko lana.
 • Sinergiak elkartegintzako mugimenduaren eta Udalaren artean.
 • Luzera begirako ikuspegia.
 • Inpaktua auzoan.

Urtean zehar, sareak eratu dira hamaika auzotan eta bertan, era guztietako 90 elkartek parte hartu du, eta 103 izan dira laguntzen aritu diren pertsonak (83 emakumezko eta 20 gizonezko). Sare horiek hainbat ekimen garatu dituzte barruti guztietan, hala nola, jaietako eraso sexistei aurre egiteko prebentzio eta ekintza protokoloak, eskola-komunitatea eta merkatari-elkarteak inplikatzeko bideo eta argazki lehiaketak, auzoz auzoko jaietarako jarduera espezifikoak, etab.

Ildo horretan, azaroaren 17an (eguena) eragile sozialen arteko topaketa egin zen, barrutietako sareetako eragile sozialak elkartzeko eta iritziak trukatzeko espazioa. Jardunaldi horrekin, Udaleko Berdintasun Sailak sare horiek indartu eta finkatu nahi ditu, indarkeria matxistaren prebentzio-lanean partaidetzako egiturak izan daitezen.

Genero-indarkeriaren prebentziorako garatu diren beste programa batzuk Autodefentsa Feministako tailerrak dira. Bilboko Udalak, 2015-2016 ikasturtean horrelako tailer bat eman du urte osoan zehar. Tailer horien helburua da emakumeek genero-indarkeriaren aurrean jabekuntza izan dezaten. 15 emakumek hartu du parte.

Berdintasun, Lankidetza, Bizikidetza eta Jaietako Sailak, emakumeen osasun sexuala eta ugalketakoa hobetzeko asmoarekin, eta horrela genero-indarkeriazko egoerak prebenitzeko, Emakumea, Osasuna eta Indarkeria Programa egiten du, Bilbon bizi diren beste komunitate batzuetako emakumeentzat.

Helburuak betetze aldera, Jabekuntzako Agenteentzako prestakuntza eskaintzen da, eta 2016an 12 herrialdetako 32 emakumek jaso dute prestakuntza hori, 9 elkarteren lankidetzaz. Emakume horiek, prestakuntza jaso ondoren, jabekuntzako agente moduan dihardute nork bere komunitatean. Osasuneko Agente izateko prestakuntza ere eskaintzen da; gaur arte, emakumezkoen genitalen mutilazioaren prebentzioarekin zuzenean lotutako 27 agente prestatu dira. Eta efektu biderkatzaileari esker, 59 agente horiek beste 609 pertsonarengana iritsi dira, haiei prestakuntza eta laguntasuna eman dizkiete osasunaren eta indarkeriaren prebentzioaren arloetan.

Era berean, tailerrak ematen zaizkie Emakumea, Osasuna eta Indarkeria Programako erakunde laguntzaileei. Osasun sexualari eta ugalketakoari buruzko informazio- eta sentsibilizazio-ikastaroak dira, bai eta genero-indarkeriaren prebentzioari buruzkoak ere. Bilboko elkarte laguntzaileetako erabiltzaile, profesional eta boluntarioentzako ikastaroak dira.

2016an Emakumeen Genitalen Mutilazioaren Prebentziorako Erakunde-arteko Batzordea finkatu eta Erakunde-arteko Protokoloa gauzatzeko aurrerapausoak eman dira, Bilbo-Basurtu ESIko (Erakunde Sanitario Integratua) pediatria arloko 50 profesional sanitarioren, Bilboko elkarteen eta Munduko Medikuak erakundearen lankidetzaz. Era berean, Errekaldeko barrutian txertatzeko fasea amaitu da, emakume hauekiko zuzeneko esku-hartzeetan diharduten funtzio publikoko diziplina anitzeko 46 profesional prestatu direlarik. Era aktiboan parte hartzen ari dira Bilbo-Basurtu ESI (Osakidetza), Udaleko eskola-osasuna, Hezkuntza Saila, Haurtzaroko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko foru eta udal sailak eta Auzolan Modulua.

EMAKUMEENTZAKO ARRETA

Genero-indarkeriazko egoeran dauden emakumeen arretarako eta prebentziorako Udal programa gidatzen duten oinarrizko printzipioak hauek dira: berdintasuna; erantzukizun publikoa eta partaidetza soziala; berezikeriarik eza; kultur artekotasuna eta aniztasunarekiko begirunea; partaidetza, integraltasuna eta zeharkakotasuna, normalizazioa; koordinazioa; prebentzioa eta eragingarritasuna.

Bilboko Udalak hiru sailen arteko koordinaziorako udal protokoloa dauka: Gizarte Ekintza Saila, Segurtasun Saila eta Berdintasun, Lankidetza, Bizikidetza eta Jaietako Saila dira. Protokoloan honako hauek jaso dira: presaz jardutea eta arreta pertsonala, jarraikakoa, espezializatua, osoa eta koordinatua eskaintzea Bilbon bizi eta euren bikote-harremana gatazka-egoeran duten emakumeei edota genero-indarkeria jasaten ari diren emakumeei, hain zuzen ere emakume horiek bizimodu autonomoa eta indarkeriarik gabekoa izan dezaten.

Udalak herritar guztientzako dituen zerbitzuen helburua da kasu berriak prebenitzea eta biktima diren emakumeen arreta, erantzunak eta irtenbideak ematea. Zerbitzu hauek:

 • Koordinazioa Gizarte Larrialdietako Udal Zerbitzuarekin: GLUZek urgentziazko egoeran artatu dituen emakumeen % 98,5arekin harremanetan jarri da Bilboko Udalaren Berdintasun, Lankidetza, Bizikidetza eta Jaietako Saila 4 egun igaro aurretik, zerbitzua eskaintzeko.
 • Laguntza psikologikoa: laguntza psikologikoa jasotzeko programetan 27 emakumek hartu du parte, eta laguntza-eskari guztiei erantzun zaie.
 • Arreta pertsonalizaturako plana: harreran dauden emakume guztiekin adosten eta diseinatzen da plan pertsonalizatua, helburuak eta ekintzak jasoz.
 • Interpretazioa atzerriko hizkuntzaren batean edota zeinuen hizkuntzan. Eskari guzti-guztiei erantzun zaie (62 izan dira guztira).

Genero-indarkeriaren arloko arretarako Udal Programak, aipatutako hiru sail horien bidez, honakoak eskaintzen ditu: poliziaren babesa eta laguntza; informazioa, aholkularitza eta orientabideak; presazko arreta eta lagun egite soziala; arreta sozial espezializatua; arreta psikologikoa; aholkularitza juridikoa; familian eta umeengan esku hartzea; aldi baterako harrera segurtasun arrazoiak direla eta; laguntzarako baliabideak, egoitzakoak eta laguntza ekonomikoak.

HERRITARREI EMANDAKO ZERBITZUA, BIKAINA

Zerbitzuen agiriaren bidez, Bilboko Udalak zenbait konpromiso hartzen ditu, eta konpromiso horiei buruzko iritzia ematen dute urte birik behin emakume erabiltzaileek, itxaropenei eta gogobetetzeari buruzko inkesten bidez. 2014an egindako gogobetetze-inkestan gertatu zen bezala, aurtengoan ere erabiltzaileek zerbitzuan emandako tratuari eta konfiantzari 9,1eko puntuazioa eman diote eta horrela, Udalaren erantzukizuna bete egiten da.

2016ko lehenengo seihilekoan, Udalak genero-indarkeriaren biktima izan diren 302 emakumeri eman die arreta; horietatik 123k lehenengoz jo dute zerbitzura; gainerako egoerak, 179, aurreko urteetan hasitakoak izan dira.

2015ean, 430 emakume atenditu ziren guztira, eta horietatik 214 emakume lehenengo aldiz baliatu ziren zerbitzuaz. Urteko lehen seihileko honen aldean, 2015eko lehen seihilekoan 279 emakume atenditu ziren, eta horietatik 114 emakume lehenengo aldiz baliatu ziren zerbitzuaz.

Kasu berri gehienak (42) gizarte-larrialdietako udal zerbitzuen (GLUZ) bidez etorri dira; 22 kasutan euren ekimenez gerturatu dira eta 16 oinarrizko gizarte zerbitzuek bideratuta. Gainerako egoera gehienak modulu psikosozialetan, Osakidetzan edota Udaltzaingoan antzematen dira.

Emakumeen adinari dagokionez, 36-45 urteko adin-tartea da emakume gehien biltzen duena. Era berean, 18-25 urteko tartean ere, arreta hartu duen emakume-kopuru handi samarra dago. Nahitaezkoa da prebentzioarekin jarraitzea, eta detekzioan aurrera egitea 65 urtetik gorako emakumeen artean.

Udal harrera programari dagokionez, 23 emakume hartu dira guztira, adingabeko 23 seme-alabarekin batera. Harrera hartu duten 23 emakume horietatik, 13 kasu berriak dira. Gaur egun, 9 emakume daude Udalaren bederatzi harrera-etxebizitzetan.

Udaltzaingoak Genero Indarkeriagatik egindako ekintzei dagokienez, 2016ko lehen seihilekoan, 50 esku-hartze egin dituzte, 20 pertsona atxilotuz, 18 salaketa jarriz (esku-hartzeen % 36) eta 13 babes-agindu eskatuz. Kopuru hauek aurreko urtekoak baino txikiagoak dira, 2015ean 22 babes-agindu eskatu eta 27 salaketa jarri baitziren.

Bestalde, 2016ko lehen hilabeteetan, Gizarte-Larrialdietako Udal Zerbitzuak arreta eskaini die 162 emakumeri: 74 emakumeri Genero Indarkeriagatik, 22 Babestutako Zentro batean harrera emateko eta 65 Berdintasun Sailera bideratzeko.

ERAKUNDE BARRUKO ETA ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIOA

Erakundeen arteko koordinazioa ezinbestekoa da eta helburu bikoitza du: alde batetik, salatu ez den genero-indarkeriazko egoera bizi duten emakumeei arreta sozial goiztiarra ematea; bestetik, emakume horiei arreta osoa ematea, eskubide eta prestazio berberak bermatuta, eta biktimizazio bikoitza, eta, batzuetan, hirukoitza, saihestuz.

Horiek horrela, Udalak zenbait protokolo ditu adostuta beste erakunde batzuekin. Hona hemen:

 • 2011ko ekainean “adingabekoak tartean dauden genero-indarkeriazko egoeretan esku hartzeko” prozedura ezarri zen; horietan Berdintasun, Lankidetza, Bizikidetza eta Jaietako Sailak eta Gizarte Ekintza Sailak modu koordinatuan jarduten dute. Egoera horietan, hasierako arreta Gizarte-larrialdietako udal zerbitzuak (GLUZ) edota Genero-indarkeriaren arloan esku hartzeko Negoziatuak ematen du biktima den emakumeak adingabekoak dituenean bere zaintzapean eta familia Bilbon bizi denean.
 • Adingabekoak tartean dauden genero-indarkeriazko egoerak dira genero-indarkeria adingabekoen familia-eremuan gertatzen denean, kontuan hartuta adingabekoek era horretako egoerak bizitzeak arrisku-egoera, hau da, babesgabetasuna, ekar diezaiokeela.
 • Osasun arloarekin (Bilbo eskualdea, Basurtuko Ospitalea, Bizkaiko Buruko Osasuneko Sarea, Osasun eta Kontsumoko Lurralde Zuzendaritza) adostutako protokoloa 2010eko irailean sinatu zen eta helburu bikoitza du: alde batetik, salatu ez den genero-indarkeriazko egoera edota gatazka-egoera larria (gizarte zerbitzuek halakotzat identifikatuta) bizi duten emakumeei arreta sozial goiztiarra ematea; bestetik, Bilbon genero-indarkeriaren biktimen balorazioa egiteko, bideratzeko eta jarraipena egiteko osasun ermuaren eta udal eremuaren artean koordinaziorako jarraibideak ezartzea.

Horrez gain, Udalak beste erakunde batzuekin sinatutako lankidetza-hitzarmenak ditugu:

 • Lankidetza Hitzarmenak Bilboko Udalaren eta Arreta Psikosozialeko Modulu bakoitzaren artean, programak garatzeko gizarteratzean, osasun hezkuntzan eta osasun publikoaren sustapenean eta sexu indarkerian (Auzolan Modulua, Deustu-San Inazio Modulua eta Errekalde Modulua). Programa hauek dira, hain zuzen ere: arreta psikologikoa; taldekako arreta psikologikoa; arreta judiziala; aholkularitza eta jarraibideak arlo soziosanitarioan; ikastetxeetan egiteko tailerrak; 60 urtetik gorakoak.
 • Lankidetza Hitzarmena Bilboko Udalaren eta Pertsona Itsuen Erakunde Nazionalaren (ONCE) artean, Dibertsitate Funtzionalaren Ikuspegia sartzeko Genero Indarkeriaren aurkako Udal programan (2014ko iraila).
 • Lankidetza Hitzarmena Bilboko Udalaren eta Bizkaiko Gutxitu Fisiko eta/edo Organikoaren Federazioaren (FEKOOR) artean, Dibertsitate Funtzionala daukaten Emakumeak genero-indarkerian sentsibilizatu, prebenitu eta artatzeko (2010eko urria).
 • Lankidetza Protokoloa Genero Indarkeriako Kasuak Kudeatzeko Bilboko Ertzain Etxearen eta Bilboko Udalaren artean (2010eko martxoa).

BILBOK BAT EGIN DU AZAROAREN 25arekin

Duela egun batzuetatik hona, emakumeen aurkako indarkeria gaitzesteko adierazgarria edo ikurra jarrita dago. Hain zuzen ere, hiriko eraikin enblematikoetako fatxadetan puntu lilak jarrita daude, besteak beste, Bilboko udaletxean, Arriaga Antzokian, Barrutietako udaltegietan, Deustuko Unibertsitatean, Euskaltzaindian.

Berdintasun, Lankidetza, Bizikidetza eta Jaietako Sailak txapak, biniloak eta kartelak banatu ditu Barrutietako udaltegietan, ikastetxeetan, osasun-zentroetan, elkarteetan, udalaren espazioetan eta unibertsitateetan.

Emakumeen aurkako indarkeria gaitzestearekin bat egin dute beste instalazio batzuetan ere: Bilbao Basketek jokatutako partiduan, Bilbao Arenako bideo-markagailuan emakumeen aurkako indarkeria gaitzesteko mezua zabalduko dute eta Azkuna Zentroko eguzkian 25ean puntu lila proiektatuko da.

Herritarrak egun seinalatu horretan eta urte osoan zehar puntu lila jarrita edukita indarkeriaren aurka daudela erakustera animatu nahi ditu Udalak.

Ekitaldi instituzionala

Bilboko Udalak adierazpen instituzionala irakurriko du, modu ireki eta parte-hartzailean, azaroaren 25ean (eguaztena), 12:00etatik 14:00etara bitartean, Arriaga Antzokian. Udalaren eta emakumeen elkarteen ordezkariek parte hartuko dute, eta bertara hurbiltzen diren guztiek aukera izango dute parte hartzeko.

Manifestazioa

Azaroaren 25ean, 20:00etan, urtero legez, Arriaga Antzokiko plazan manifestaziorako deia egiten dute Feministen eta Emakumeen Mugimenduak.

22 de Noviembre de 2016

EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PRESENTA EL BALANCE DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

 •  Los programas municipales en materia de prevención y atención en violencia de género se centran en torno a la educación, salud, fiestas y formación como agentes sociales.

•  En el primer semestre de 2016, el Ayuntamiento de Bilbao ha atendido a 302 mujeres víctimas de Violencia de Género, y en el año 2015 a 430 mujeres.

•  El 98,5% de las mujeres atendidas en situación de urgencia por el SMUS son contactadas antes de 4 días por el Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas para ofrecer el servicio.

•  Las mujeres víctimas de violencia de género valoran con un sobresaliente (9,1) el Servicio de Atención que les ofrece el Ayuntamiento de Bilbao.

Imagen 1

La manifestación más extrema de la desigualdad estructural de mujeres y hombres es la violencia contra las mujeres, tanto la ejercida en el ámbito privado como en el público, y es una problemática aún persistente en la sociedad actual. Es un problema considerado de carácter social y de salud pública. En consecuencia, dentro de sus competencias y responsabilidad, el Ayuntamiento de Bilbao asume el compromiso de diseñar, implementar y coordinar planes y programas en materia de prevención y atención en violencia de género, con el fin de construir una sociedad bilbaina igualitaria y libre de todo tipo de violencias contra las mujeres.

La planificación estratégica para la prevención y atención en violencia de género desarrollada por el Consistorio Bilbaino ha sido el tema central de la rueda de prensa que han ofrecido esta mañana desde el Área de Igualdad de la institución municipal. La Concejala de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas, Itziar Urtasun, ha presentado el balance de las políticas públicas que se han desarrollado durante el año 2015 y el primer semestre de 2016 para la prevención, la atención y la coordinación interinstitucional para erradicar la violencia de género.

El Ayuntamiento de Bilbao, desde 1988 hasta la actualidad, incorpora entre sus políticas públicas un servicio público específico que se centra en atender la violencia de género y en coordinarse con el resto de dispositivos y profesionales.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

La prevención se considera la mejor herramienta para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y a su vez, los pilares de la prevención son la convicción real por el cambio o la educación en valores y el trabajo en común por la igualdad de mujeres y hombres.

Uno de los programas de prevención del Ayuntamiento se desarrolla en el ámbito educativo, y tiene como objetivo que la población joven de la Villa sea protagonista en el proceso de transformación social hacia la construcción de una sociedad igualitaria y libre de violencia contra las mujeres.

Para ello, con las personas jóvenes se trabajan tres aspectos:

 • Sensibilizar sobre los aspectos estructurales que provocan y mantienen la desigualdad: desarrollar una cultura crítica sobre lo socialmente normalizado.
 • Interiorizar que el amor es un elemento positivo de salud individual y colectiva, un aspecto de desarrollo global de la persona, un vínculo de empatía y un intercambio equitativo, que libera en lugar de generar dependencia.
 • Adquirir estrategias para conocer, identificar y reaccionar ante situaciones de violencia.

Por un lado, se organizan los talleres para la Prevención de Violencia de Género y Promoción de la Igualdad. De esta manera, se trabaja en los centros escolares la problemática de la violencia de género y además, se contribuye a tender puentes entre distintos agentes, como jóvenes y profesorado.

En el curso 2015/2016participaron en estos talleres 32 centros educativos, 169 grupos con un total de 3.431 personas (1.652 chicas y 1.779 chicos) en 46 charlas informativas con profesorado y familias.

Por otro lado, una iniciativa dirigida al mismo público objetivo son los grupos feministas en centros educativos. Desde el curso escolar 2011/2012, se crean grupos estratégicos de chicas y chicos adolescentes sensibilizados en materia de igualdad y con capacidad de cuestionar situaciones de violencia hacia las mujeres. Así, se convierten en “agentes jóvenes” que diseñan sus propias acciones de sensibilización y de prevención entre sus iguales dentro del centro educativo, con el apoyo del Ayuntamiento, como por ejemplo, realización de concursos, lectura de manifiestos y concentraciones, visibilización de las aportaciones de mujeres en materias como Historia, etc.

En el curso pasado (2015/2016) se crearon dos grupos en dos centros educativos. Y este curso 2016/2017 ya se han iniciado en otros dos centros. En total, ya se han creado ocho grupos en ocho centros: Botikazar, Miguel de Unamuno, Ibarrekolanda, Gabriel Aresti, Urretxindorra, Berriotxoa, Kirikiño y Solokoetxe.

Además de trabajar en el ámbito escolar, la prevención y sensibilización se fomenta en el ámbito social y comunitario, es decir, en las fiestas o con las asociaciones de los barrios.

El Ayuntamiento de Bilbao lleva cerca de una década trabajando en una estrategia específica que se desarrolla cada edición de Aste Nagusia para promover unas fiestas libres de agresiones sexistas.

En la última edición de la Semana Grande bilbaina, se puso en marcha una campaña especial en contra de las agresiones sexistas, y a disposición de la ciudadanía se instaló un punto de información en el recinto festivo de El Arenal, donde se explicaban cómo identificar las agresiones sexistas o se informaba sobre los recursos municipales. Asimismo, se distribuyó una guía informativa para identificar y reaccionar ante agresiones sexistas y carteles y chapas con una imagen de Marijaia enfadada, así como tarjetas informativas con los teléfonos de atención a la víctima y servilletas en txosnas, bares y comercios.

Además, se renovó el protocolo de actuación entre Bilboko Konpartsak y Asociaciones de Comerciantes y Hostelería (Deusto, Santutxu, Rekalde, Zurbaranbarri, Otxarkoaga, Txurdinaga, Basurto, Zorroza, Uribarri, Casco Viejo, Bilbao la Vieja-San Francisco-Zabala, Bilbao Centro) y el Ayuntamiento.

Este año, el programa de prevención y de sensibilización contra las agresiones sexistas se ha extendido a las fiestas de los barrios de Bilbao con un protocolo de actuación a través de todas las asociaciones de comerciantes, y tarjetas con teléfonos, vinilos y servilletas en bares y comercios.
Señalar que se puso en marcha la iniciativa TÓMBOLA 0,0: 0 agresiones, 0 desigualdad, una acción de sensibilización que se ha realizado en fiestas de cinco barrios de la Villa de forma piloto: Otxarkoaga, Errekalde, Santutxu, San Inazio y Uribarri.

El programa municipal de prevención de la violencia machista en el ámbito comunitario es el conocido como ANDRE TA JABE, y a través del cual se pretende mejorar la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito local, creando redes comunitarias con agentes sociales de cada uno de los Distritos de la Villa.

El trabajo de este programa se centra en cinco fundamentos:

 1. Estrategia participativa e implicación del movimiento asociativo como agentes sociales.
 2. Trabajo en red.
 3. Sinergias entre el movimiento asociativo y el Ayuntamiento.
 4. Visión largoplacista.
 5. Impacto en el barrio.

A lo largo del año, se han creado redes en once barrios donde han participado 90 asociaciones de distinto ámbito y suman 103 personas colaboradoras (83 mujeres y 20 hombres). Estas redes han desarrollado diversas iniciativas en todos los distritos, desde protocolos de prevención y actuación ante agresiones sexistas en fiestas, concursos de videos y fotográficos implicando a la comunidad escolar o a asociaciones de comerciantes, actividades específicas en las fiestas de sus respectivos barrios, etc.

En este sentido, el pasado jueves, 17 de noviembre, tuvo lugar una Jornada de Encuentro entre Agentes Sociales donde se generó un espacio de encuentro y de intercambio entre agentes sociales de las redes de los distintos Distritos. Con este tipo de Jornada el Área de Igualdad del Ayuntamiento busca fortalecer y consolidar estas redes como estructuras de participación en el trabajo de prevención de la violencia machista.

Otros programas desarrollados para la prevención de la violencia de género son los talleres de Autodefensa Feminista. El Ayuntamiento de Bilbao en el curso 2015-2016 ha realizado un taller de este tipo, que se imparte a lo largo de todo el año, con el objetivo de que las mujeres se empoderen frente a la violencia de género. Han participado 15 mujeres.

El Área de Igualdad, Cooperacion, Convivencia y Fiestas con el objetivo de mejorar la salud sexual y la salud reproductiva de las mujeres, y así prevenir situaciones de violencia de género, desarrolla el Programa de Mujer, Salud y Violencia dirigido a mujeres de diferentes comunidades culturales de Bilbao.

Para cumplir con los objetivos, se ofrece formación a Agentes de Empoderamiento y en 2016 donde han participado 32 mujeres procedentes de 12 países y han colaborado 11 asociaciones. Estas mujeres están ejerciendo como agentes de empoderamiento en sus respectivas comunidades. También se imparte formación de Agentes de Salud, y hasta el momento se han formado 27 agentes directamente vinculadas a la prevención de la Mutilación Genital Femenina. Mediante el conocido efecto multiplicador, estas 59 agentes han llegado a otras 609 personas, formándolas y acompañándolas en temas de salud y prevención de la violencia.

Asimismo, se realizan talleres a entidades colaboradoras del Programa Mujer, Salud y Violencia. Son cursos de información y sensibilización en materia de salud sexual y salud reproductiva, así como en materia de prevención de violencia de género, que están dirigidos a personas usuarias, profesionales y voluntariado de las entidades colaboradoras de Bilbao.

Durante 2016, se ha consolidado la Comisión Interinstitucional para la Prevención de la MGF en Bilbao y avanzado en el Protocolo Interinstitucional, principal herramienta de la misma, presentándolo a 50 profesionales sanitarias y sanitarios de pediatría de la OSI (Organización Sociosanitaria Integrada) Bilbao-Basurto así como al tejido asociativo de Bilbao junto con Médicos del Mundo. Se ha dado asimismo por completa la fase de transvase al distrito de Rekalde, habiendo formado a 46 profesionales de función pública multidisciplinares de intervención directa con estas mujeres. Participan activamente la OSI Bilbao-Basurto (Osakidetza), Salud escolar municipal, el Departamento de Educación, los departamentos forales y municipales de Infancia, Servicios Sociales e Igualdad, así como el Módulo Auzolan.

ATENCIÓN A LAS MUJERES

El Programa Municipal de Prevención y Atención a las Mujeres en Situación de Violencia de Género se rige por los principios básicos de Igualdad, Responsabilidad pública y participación social, No discriminación, Interculturalidad y respeto a la diversidad, Participación, Integralidad y transversalidad, Normalización, Coordinación, Prevención y Eficiencia.

El Ayuntamiento de Bilbao cuenta con un Protocolo Municipal de Coordinación entre las tres áreas municipales de Acción Social, Seguridad e Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas. Este protocolo establece una actuación urgente y una atención personal, continuada, especializada, integral y coordinada a las mujeres que residan en Bilbao y se encuentren en una situación de conflictividad en sus relaciones de pareja, para que las mujeres víctimas de violencia de género recuperen un modo de vida autónomo y sin violencia.

Todos los servicios del Ayuntamiento a disposición de toda la ciudadanía tienen el objetivo de prevenir nuevos casos y atender, ofrecer respuestas y soluciones a aquellas mujeres que son víctimas, servicios tales como (datos del primer semestre de 2016):

 • Coordinación con el Servicio Municipal de Urgencias Sociales: El 98,5% de las mujeres atendidas en situación de urgencia por el SMUS son contactadas antes de 4 días por el Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas para ofrecer el servicio.
 • Atención psicológica: 27 mujeres han asistido a programas de atención psicológica, atendiéndose el 100% de las demandas recibidas al respecto.
 • Plan de Atención Personalizada: con el 100% de las mujeres en acogida se acuerda y se diseña un plan con objetivos y acciones.
 • Interpretación en lengua extranjera o Lengua de Signos. El 100% de las demandas ha sido atendido. (62 en total).

A través de las tres áreas municipales mencionadas se ofrece servicios de protección y atención policial; información, asesoramiento y orientación; atención y acompañamiento social de urgencia; atención social especializada; atención psicológica; asesoramiento jurídico; intervención de familia e infancia; acogida temporal por motivos de seguridad; recursos de apoyo y residenciales; y prestaciones económicas.

UN SERVICIO A LA CIUDADANÍA VALORADO CON SOBRESALIENTE

A través de la Carta de Servicios, el Ayuntamiento de Bilbao asume una serie de compromisos, que son evaluados cada dos años por las mujeres usuarias en estudios de expectativas y de satisfacción. Al igual que en la Encuesta de Satisfacción realizada en 2014, este año estas personas han valorado su satisfacción con el trato y la confianza en el servicio con una puntuación de 9,1, cumpliendo así con la responsabilidad municipal.

En el primer semestre de 2016, el Ayuntamiento de Bilbao ha atendido a 302 mujeres víctimas de Violencia de Género. De ese total, 123 han acudido al servicio por primera vez, y el resto de las situaciones, 179, ya habían sido iniciadas en años anteriores.

En el año 2015, fueron atendidas en total 430 mujeres, habiendo acudido por primera vez al servicio un total de 214 mujeres. Para poder hacer la comparativa respecto a este primer semestre del año, en el 1er semestre del 2015 se atendieron en total a 279 mujeres, de las cuales acudieron por 1ª vez 114 mujeres.

Esos nuevos casos, su vía de entrada mayoritariamente es a través de los Servicios Municipales de Urgencias Social (SMUS) – en 42 ocasiones-; 22 por iniciativa propia y 16 a través de los Servicios Sociales de base. El resto de las situaciones se detectan en los módulos psicosociales, Osakidetza y Policía Municipal.

Respecto a la edad de las mujeres, la franja de edad de 36-45 años continua siendo la que más mujeres abarca. Igualmente, cabe destacar las mujeres jóvenes, de 18-25 años, que es un número importante de mujeres atendidas. Sigue siendo crucial incidir en la línea de prevención, así como en la detección de mujeres mayores de 65 años.

En cuanto al programa municipal de acogida, las mujeres acogidas han sido 23, con 23 hijas e hijos menores a su cargo. Del total de estas 23 mujeres acogidas, 13 son casos nuevos. Actualmente, 9 mujeres residen en los nueve pisos municipales de acogida.

Sobre las actuaciones de la Policía Municipal por Violencia de Género, en el primer semestre de 2016, ha habido 50 intervenciones con 20 detenidos, 18 denuncias (un 36% de las intervenciones) y se han solicitado 13 órdenes de protección, habiendo descendido respecto al mismo periodo del año anterior, con 22 órdenes de protección solicitadas frente a 27 denuncias interpuestas.

Por su parte, en los primeros meses de 2016, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) ha prestado atención a 162 mujeres: 74 atendidas por Violencia de Género, 22 acogidas en Centro Protegido y 65 derivadas al Área de Igualdad.

COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL

La coordinación entre instituciones es imprescindible con el doble objetivo de ofrecer, por un lado, una atención social temprana a las mujeres que no hayan denunciado aún una situación de violencia de género, y, por otro lado, una atención integral que, además, permita garantizar los mismos derechos y prestaciones a todas las mujeres, evitando la doble, e incluso en ocasiones, la triple victimización.

Con este fin, el Ayuntamiento de Bilbao tiene acordados diversos protocolos con distintas entidades. Entre ellas, cabe destacar:

 • Desde junio de 2011 existe un procedimiento por el cual se establece y desarrolla la coordinación entre el Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas y el de Acción Social para la intervención municipal en situaciones diagnosticadas como “situaciones de violencia de género con Personas Menores implicadas”, bien atendidas inicialmente desde el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) o bien atendidas desde el Negociado de Intervención Social en Violencia de Género, cuando la mujer víctima tiene personas menores a su cargo y la familia reside en el municipio de Bilbao.Las situaciones de violencia de género con Personas Menores implicadas se definen como aquellas en las que la violencia de género se produce en el ámbito familiar de Personas Menores, teniendo en cuenta que su exposición a este tipo de situaciones puede suponer o derivar en una situación de riesgo de desprotección o de desamparo de las Personas Menores de edad.
 • El Protocolo acordado con el ámbito sanitario (Comarca Bilbao, Hospital de Basurto, Red de Salud Mental de Bizkaia, Dirección Territorial de Sanidad y Consumo) firmado en septiembre de 2010, persigue el doble objetivo de, por un lado, aportar una atención social temprana a las mujeres en situación de violencia de género no denunciada o de conflictividad severa identificada en los servicios sanitarios y, por otro lado, de establecer pautas de coordinación entre el ámbito sanitario y el municipal para la valoración, derivación y seguimiento a las víctimas de violencia de género en el municipio de Bilbao.

Además, de otros Convenios de colaboración del Ayuntamiento suscritas con otras organizaciones:

 • Convenios de Colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao y cada uno de los Módulos de Atención Psicosocial para el Desarrollo de Programas en los ámbitos de la Integración Social, la Educación Sanitaria y Promoción de la Salud Pública y la Violencia Sexista a través del Módulo Auzolan, Módulo Deusto-San Ignacio, Módulo Rekalde se desarrollan programas de atención psicológica; atención psicológica grupal; defensa judicial: asesoramiento y orientación en materia sociosanitaria; talleres dirigidos a centros educativos; personas mayores de 60 años.
 • Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao y la Organización Nacional de Personas Ciegas (ONCE) para la Inclusión de la Perspectiva de Diversidad Funcional en el Programa Municipal contra la Violencia de Género (septiembre 2014).
 • Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao y la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia (FEKOOR) para la Sensibilización, Prevención y Atención Integral de la Violencia de Género en Mujeres con Diversidad Funcional (octubre 2010).
 • Protocolo de Colaboración para la Gestión de Casos de Violencia de Género entre la Ertzain Etxea de Bilbao y el Ayuntamiento de Bilbao (marzo 2010)-

BILBAO SE SUMA AL 25N

Desde hace varios días, Bilbao se viste de morado como muestra de rechazo a la violencia contra las mujeres. Edificios representativos y emblemáticos de la Villa han colocado ya el punto lila en sus fachadas adhiriéndose a la campaña: Ayuntamiento, Teatro Arriaga, Centros Municipales de Distrito, Universidad de Deusto, Euskaltzaindia, etc.

El Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas ha distribuido carteles, vinilos y chapas en Centros Municipales de Distrito, centros educativos, centros de salud, asociaciones, espacios municipales y universidades.

Otras instalaciones de la ciudad se han querido adherir a estas manifestaciones en contra de la violencia contra las mujeres: en el Estadio Bilbao Arena durante el partido de Bilbao Basket, se difundirá un video-marcador con el mensaje, y en la pantalla del sol de Azkuna Zentroa el mismo día 25 se proyectará el Punto Lila.

Desde el Ayuntamiento animan a que la ciudadanía muestre su posicionamiento de repulsa a la violencia machista a través de este símbolo, tanto el día señalado como a lo largo de todo el año.

Acto institucional

El Ayuntamiento de Bilbao está organizando una lectura abierta y participativa de la Declaración Institucional el miércoles 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, entre las 12:00 y las 14:00 horas, en el Teatro Arriaga, donde se espera que participen representantes municipales, y de asociaciones de mujeres, además de todas aquellas personas que se quieran acercar.

Manifestación

Como cada 25 de noviembre, a las 20:00 horas, tendrá lugar la manifestación convocada por el Movimiento Feminista y de Mujeres en la plaza del Teatro Arriaga.

Marcar el Enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.